Wybory do Sejmu i Senatu RP


Minister Spraw Zagranicznych RP wydał wczoraj rozporządzenie tworzące obwody do głosowania dla Polaków znajdujących się poza granicami kraju w zbiżających się wyborach do Sejmu i Senatu RP. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach takich obwodów powstało 13.

Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się 9 października. Ze względu na różnice w czasie między Polską a regionem Ameryk i Karaibów, głosowanie w obwodach znajdujących się w tej części świata odbędzie się dzień wcześniej, czyli w sobotę 8 października. Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21 czasu lokalnego.

Polacy chcący wziąć udział w tych wyborach muszą posiadać ważny polski paszport, oraz – w odpowiednim terminie – zwrócić się o umieszczenie w spisie wyborców. Można to zrobić elektronicznie, korzystając ze specjalnego serwisu uruchomionego przez MSZ, bądź pisząc, dzwoniąc, faksując, lub mailując do urzędu, który będzie siedzibą obwodowej komisji wyborczej (konsulat, bądź honorowy konsulat). Zgłoszenie takie musi zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Miejsce zamieszkania w Polsce (jeśli wyborca takie posiada) i zagranicą
 • Numer ważnego polskiego paszportu
 • Miejsce i datę jego wydania
 • Termin ważności paszportu
 • PESEL (jeśli wyborca takowy posiada)

Takiego zgłoszenia należy dokonać  najpóźniej na trzy dni przed przewidzianą datą głosowania. A głosować będzie, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w jednej z 13 obwodowych komisji wyborczych. Znajdować się one będą:

 • obwodowa komisja wyborcza nr 13 w Buenos Aires (Ambasada RP w Argentynie)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 30 w Brasilii (Ambasada RP w Brazylii)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 31 w Kurytybie (Konsulat Generalny RP w Kurytybie)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 32 w São Paulo (Konsulat Generalny RP w São Paulo)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 35 w Santiago de Chile (Ambasada RP w Chile)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 47 w Santo Domingo (Konsulat Honorowy RP w Santo Domingo, Dominikana)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 51 w Quito (Konsulat Honorowy RP w Quito, Ekwador)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 113 w Bogocie (Ambasada RP w Kolumbii)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 117 w Hawanie (Ambasada RP na Kubie)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 128 w Meksyku (Ambasada RP w Meksyku)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 153 w Panamie (Konsulat Honorowy RP w Panamie)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 154 w Limie (Ambasada RP w Peru)
 • obwodowa komisja wyborcza nr 214 w Caracas (Ambasada RP w Caracas)

Polacy przybywający czasowo za granicą, np. turyści, mogą wziąć udział w wyborach bez wcześniejszego wpisywania się na listę wyborców, pod warunkiem że uzyskają w swym urzędzie gminy w Polsce odpowiednie zaświadczenie o prawie do głosowania.

Nowością w tegorocznych wyborach jest, dana Polakom mieszkającym poza granicami kraju, możliwość głosowania korespondencyjnego. Jest ona szczególnie atrakcyjna dla osób mieszkających daleko od siedzib obwodowych komisji wyborczych, czy wręcz w krajach w których takowe się nie znajdują.

Aby skorzystać z tej możliwości należy dokonać zgłoszenia woli bycia wpisanym na listę wyborców w jeden z wymienionych powyżej sposobów i zaznaczyć, że chce się głosować korespondencyjnie. Należy też podać dokładny adres na który organ organuizujący głosowanie wyśle odpowiedni pakiet wyborczy. Na głosującym spoczywa opłata za wysyłkę zwrotną koperty z głosem do siedziby obwodowej komisji wyborczej. Procedura głosowania korespondencyjnego gwarantuje jego tajność.

Głosowanie korespondencyjne organizują wyłącznie obwodowe komisje wyborcze mające swe siedziby w ambasadach i konsulatach generalnych RP. Osoba chcąca głosować korespondencyjnie powinna się więc zgłosić do geograficznie odpowiadającej jej placówki konsularnej (a nie do konsulatu honorowego, nawet jeśli organizuje on wybory). Oznacza to np. że Polak mieszkający w Guayaquil w Ekwadorze powinien się wpisać na listę wyborców w konsulacie honorowym w Quito tylko wtedy, gdy planuje osobiście zjawić się w stolicy Ekwadoru w dniu głosowania. Jeśli chce głosować korespondencyjnie, to musi zgłosić to do konsula w Limie. Oczywiście głosowanie korespondencyjne praktycznie możliwe jest tylko i wyłącznie w krajach w których sprawnie działają usługi pocztowe.

Aby móc głosować korespondencyjnie należy zgłosić ten zamiar najpóźniej 15 dni przed dniem głosowania, czyli w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach do 26 września.

W przypadku wyborów do Sejmu Polacy mieszkający za granicą swój głos oddają na kandydatów zarejestrowanych w powiecie grodzkim Warszawa (okręg wyborczy nr 19), zaś w wyborach do Senatu na kandydatów z, także warszawskiego, okręgu wyborczego nr 44.

PS. Ewentualne pytania dotyczące zasad głosowania i organizacji wyborów dla Polaków mieszkających w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zadawać można w dziale poświęconym życiu polonijnemu naszego forum dyskusyjnego.

Prześlij dalej:

Jedna reakcja na "Wybory do Sejmu i Senatu RP"

 1. Pingback: PO wygrywa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach | tierralatina.pl

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.