Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie na Uniwersytecie Warszawskim

Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na podyplomowe studia "Ameryka Łacińska we współczesnym świecie".


CESLA

CESLA

CESLA

 

Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
(polityka, gospodarka, kultura)
*
INFORMA TOR
rok akademicki 2014/2015

I. PREZENTACJA

Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie na Uniwersytecie Warszawskim są prowadzone od 1993 roku. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Latynoamerykańskich UW.

1. Przedmiot studiów:

Przedmiotem studiów są uwarunkowania i realia dzisiejszej Ameryki Łacińskiej i jej miejsce we współczesnym świecie.

2. Ogólne założenia programowe:

Studia mają dostarczyć wiedzy na temat:

 •  źródeł informacji o różnych aspektach Ameryki Łacińskiej i jej miejsca wewspółczesnym świecie i procesach globalnych i regionalnych
 •  instytucji latynoamerykańskich, międzyamerykańskich i europejskich współdziałających w kształtowaniu współczesnej Ameryki Łacińskiej
 •  współczesnych problemów krajów i społeczeństw latynoamerykańskich, ze wskazaniem ich źródeł i ewolucji
 •  narodowych i międzynarodowych projektów i programów na rzecz łagodzenia problemów i rozwoju zrównoważonego w Ameryce Łacińskiej
 •  wyzwań stających przed Polską jako członkiem U.E. w jej stosunkach z Ameryką Łacińską

Studia Podyplomowe mają zapewnić ich absolwentom instrumenty uzyskiwania informacji i umiejętności interpretacji współczesnych zjawisk zachodzących w Ameryce Łacińskiej.

3.  Założenia organizacyjne:

studia trwają 2 semestry
łączny wymiar godzinowy: 178 godzin
zaliczenie programu studiów uzyskuje się na podstawie uzyskania wymaganej ilości punktów ECTS (64) oraz uzyskania pozytywnej oceny końcowej (oceną końcową studiów jest średnia ocen ze wszystkich modułów; wszystkie moduły muszą być zaliczone pozytywnie)

opłata za studia: 2 999 pln

II. PROGRAM STUDIÓW

 1. Moduł wprowadzający – 9 godz. (3 ECTS)
  
  Ameryka Łacińska – interpretacje historyczne – 3 godz. (1 ECTS)
  Ameryka Łacińska – współczesne interpretacje – 3 godz. (1 ECTS) 
  Massmedia w Ameryce Łacińskiej – 3 godz. (1 ECTS)
 2. Moduł „Kultura”: 42 godz. (14 ECTS)

  Literatura latynoamerykańska – 6 godz. (2 ECTS)Metysaż kulturowy w Ameryce Łacińskiej – 3 godz. (1 ECTS)
  Synkretyzm w kulturze Ameryce Łacińskiej – 6 godz. (2 ECTS)
  Współczesne sztuki plastyczne w Ameryce Łacińskiej – 3 godz. (1 ECTS)
  Kino latynoamerykańskie – 18 godz. (6 ECTS)
  Współczesne trendy w muzyce latynoamerykańskiej – 6 godz. (2 ECTS)

 3. Moduł „Problematyka społeczna”: 24 godz. (8 ECTS)

  Człowiek a środowisko: dylematy rozwoju w Ameryce Łacińskiej – 6 godz. (2 ECTS)
  Narkobiznes i polityki narkotykowe w Ameryce Łacińskiej – 6 godz. (2 ECTS)
  Innowacyjność społeczna w Ameryce Łacińskiej – 3 godz. (1 ECTS)
  Religie i kościoły w Ameryce Łacińskiej – 3 godz. (1 ECTS)
  Problematyka płci w Ameryce Łacińskiej – 6 godz. (2 ECTS)

 4. Moduł „Gospodarka”: 12 godz. (4 ECTS)

  Elementy historii ospodarczej Ameryki Łacińskiej w XIX i XX w. – 3 godz. (1 ECTS)
  Współczesne gospodarki w Ameryce Łacińskiej – 6 godz. (2 ECTS)
  Integracja gospodarcza Ameryki Łacińskiej – 3 godz. (1 ECTS)

 5. Moduł „Polityka”: 27 godz. (9 ECTS)

  Współczesna dyplomacja i stosunki latynoamerykańskie – 6 godz. (2 ECTS)
  Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej – 3 godz. (1 ECTS)
  Relacje Unia Europejska – Ameryka Łacińska – 6 godz. (2 ECTS)
  Relacje Ameryka Łacińska – Azja – 3 godz. (1 ECTS)
  Relacje międzyamerykańskie – 3 godz. (1 ECTS)
  Oblicza demokracji w Ameryce Łacińskiej – 3 godz. (1 ECTS) Etnopolityka i prawa indiańskie – 3 godz. (1 ECTS)

 6. Moduł „Współczesne społeczeństwa latynoamerykańskie”: 36 godz. (12 ECTS)

  W ramach modułu odbędą się wykłady dot. poszczególnych regionów i społeczeństw latynoamerykańskich, tj. Meksyk, Ameryka Środkowa, Karaiby, Brazylia, Region andyjski, Kolumbia i Wenezuela, Kraje Cono Sur.

 7. Moduł „Aktualności”: 28 godz. (14 ECTS)

  Konwersatorium: Bieżące wydarzenia w Ameryce Łacińskiej – 28 godz. (14 ECTS)

Łącznie: 178 godzin (64 ECTS)

 

Po uzgodnieniu z Dyrekcją, Słuchacze mogą uczęszczać na wybrane zajęcia prowadzone w ramach studiów stacjonarnych CESLA.
CESLA zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie.

INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik Studiów Podyplomowych CESLA:
dr Radosław Powęska: r.poweska@uw.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich:
Irena Krupka: ceslabss@uw.edu.pl

Adres Sekretariatu ds. Studenckich:
Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW ul. Smyczkowa 14, p. 229
02-678 Warszawa
tel./fax: (022) 553-42-12

Prześlij dalej:

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.