Eutanazja już legalna w Kolumbii

Kolumbijskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie regulujące zasady przeprowadzania eutanazji w tym kraju. Na przyspieszenie śmierci mogą liczyć chore terminalnie, pełnioletnie osoby.


„Począwszy od tego tygodnia prawo do godnej śmierci będzie w Kolumbii respektowane” – zapowiedział minister zdrowia tego kraju, Alejandro Gaviria, podpisując rozporządzenie regulujące zasady przeprowadzania eutanazji.

Do sporządzenia takiego dokumentu zobowiązał ministra, w grudniu ubiegłego roku, kolumbijski Trybunał Konstytucyjny. Jego sędziowie uznali, że zawarte w Ustawie Zasadniczej prawo do życia i gwarancja, że nikt nie będzie poddawany nieludzkim cierpieniom, implikuje prawo do godnej śmierci.

Art. 11. Prawo do życia jest nienaruszalne. Nie będzie kary śmierci.
Art. 12. Nikt nie będzie poddawany zniknięciu pod przymusem, torturom, ani karom czy traktowaniom okrutnym, nieludzkim, lub poniżającym.

Rozporządzenie przewiduje, że każda – publiczna i prywatna – placówka medyczna, która zajmuje się leczeniem pacjentów onkologicznych i chronicznie chorych, musi utworzyć specjalny, interdyscyplinarny komitet, składający się z lekarza, prawnika, psychologa i etyka.

Terminalnie chory pacjent chcący szybszej śmierci będzie zgłaszał ten fakt swojemu lekarzowi, a on będzie się musiał skontaktować wówczas z owym komitetem. Zadaniem komitetu będzie potwierdzenie, w czasie nieprzekraczającym 10 dni, czy pacjent rzeczywiście jest w takiej fazie choroby, która nieuchronnie prowadzi do śmierci, czy jest pełnoletni i czy rzeczywiście chce eutanazji.

Jeśli te trzy warunki zostaną spełnione, to lekarz prowadzący musi przeprowadzić eutanazję w ciągu maksymalnie kolejnych dwóch tygodniu, bądź w dniu wskazanym przez pacjenta.

Ministerstwo Zdrowia będzie musiało być informowane o każdej przeprowadzanej eutanazji, a te będą musiały być wykonywane wyłącznie wg. zatwierdzonych wcześniej procedur.

Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria – kolumbijski minister zdrowia

Ministerialne rozporządzenie daje lekarzom prawo odmówienia wykonywania eutanazji, jeśli jest ona sprzeczna z ich sumieniem lub wiarą. Niemniej w takim przypadku to zatrudniająca go instytucja ma obowiązek znalezienia innego lekarza, który przeprowadzi eutanazję w przewidzianym terminie. Odmawiać przeprowadzenia eutanazji mogą jedynie konkretni lekarze, a nie całe placówki medyczne.

Kolumbijskie ministerstwo zdrowia przewiduje też możliwość przeprowadzenia eutanazji pacjenta znajdującego się w stanie wegetatywnym, czyli nie będącego już w stanie wyrazić woli szybszej śmierci. Może ona zostać przeprowadzona w sytuacji, w której chory wcześniej poinformował rodzinę, w sposób dający się zweryfikować, o chęci eutanazji w podobnej sytuacji. Za „dającą się zweryfikować” informację uznać można np. nagranie wideo, albo notarialnie potwierdzony pisemny akt woli. W przypadku braku takiego dokumentu rodzina nie będzie mogła zdecydować o eutanazji w imieniu nieprzytomnego pacjenta.

Rozporządzenie wyklucza natomiast eutanazję w przypadku pacjentów dotkniętych na chorobami degeneracyjnymi, oraz nieletnich. Minister Gaviria stwierdził, że ewentualne ramy prawne do przeprowadzanie eutanazji w tych przypadkach powinny zostać w przyszłości opracowane na drodze specjalnej ustawy przygotowanej przez parlament.

Niewykluczone też, że kolumbijski parlament zajmie się też i ministerialnym rozporządzeniem. Kolumbijski Prokurator Generalny (urząd kontrolny, nie mający nic wspólnego z polskim Prokuratorem Generalnym) już ostrzegł Ministerstwo Zdrowia, że jego zdaniem wprowadzone rozporządzenie wykracza poza resortowe kompetencje i dotyczy spraw, które powinny być regulowane przez organ ustawodawczy.

Póki co jednak rozporządzenie obowiązuje.

Prześlij dalej:

2 reakcje na "Eutanazja już legalna w Kolumbii"

  1. Marta Więckowska  23/04/2015 o 07:13

    Czyli nawet w katolickiej Ameryce Południowej to możliwe! W dodatku w kraju rządzonym przez prawicę! Aż nie chce się wierzyć… Tylko jedno słowo komentarza: ZAZDROŚĆ!

    Odpowiedz
  2. Pingback: Zmarła dziewczynka, która wznowiła debatę o eutanazji w Chile | tierralatina.pl

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.