Konferencja „Ameryka Łacińska bez granic”

Studenci i doktoranci chcący wygłosić referat na konferencji "Ameryka Łacińska bez granic" mogą zgłaszać swe kandydatury do 23 kwietnia.


Studenckie Koło Naukowe Gringos działające przy Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję studencko-doktorancką „Ameryka Łacińska bez granic” która odbędzie się 6 maja 2015r.

Konferencja będzie poświęcona interdyscyplinarnej debacie nad wieloma aspektami rzeczywistości latynoamerykańskiej, powstałej w zetknięciu wielu różnych kultur. Poszukiwane są przykłady różnorodności oraz synkretyzmu występujące w regionie Ameryki Łacińskiej, a także refleksja nad szeroko rozumianym pojęciem „granic” i zjawiskiem ich tworzenia, przekraczania, oraz zacierania.

Do udziału zachęcamy studentów i doktorantów, których obszar badań i zainteresowań wiąże się ze studiami latynoamerykanistycznymi. Tematy referatów mogą pochodzić z różnych dziedzin nauki i sztuki.

Czas wystąpienia: 15 min.

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych

https://docs.google.com/document/d/19LTr91FTlJ6USwDURcLoRc32NkkNdk5aY3csVpQq-Oc/edit

do dnia 23.04.2015 r. (włącznie) na adres:

konferencja.cesla@gmail.com

O akceptacji lub odrzuceniu danego abstraktu zainteresowani zostaną poinformowani drogą mailową.

Abstrakt powinien mieć maksymalnie 100 słów i zawierać meritum referatu.

Ameryka Lacinska bez granic

Informacje organizacyjne:

Miejsce: Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, ul. Smyczkowa 14, Warszawa

Data: 6 maja 2015 r.

Język konferencji: Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim, z zastrzeżeniem, że do publikacji przyjmowane będą jedynie prace napisane
w języku polskim.

Publikacja: Poddane recenzji wydawniczej i spełniające wymagania redakcyjne artykuły będą opublikowane w Kwartalniku wydawnictwa CESLA.

Prześlij dalej:

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.