Prace polskich archeologów w Peru mają być turystyczną atrakcją

Peruwiańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że podpisano porozumienie w celu zwiększenia turystycznej atrakcyjności badań polskich archeologów w Maucallacta koło Arequipy.


Odpowiednie porozumienie podpisał niedawno regionalny rząd departamentu Arequipa z Ośrodkiem Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zapewnia peruwiański MSZ, obie strony zobowiązały się do „kontynuacji i zintensyfikowania współpracy mającej na celu rozwój badań archeologicznych w Maucallacta, oraz zwiększenie wartości turystycznej tego miejsca”.

Stanowisko Maucallacta znajduje się w dystrykcie Pampacolca, ok. 150 km na północny zachód od miasta Arequipa, w pobliżu wulkanu Coropuna (6425 m n.p.m.). Polscy archeolodzy pracują tam od 1997 r.

Maucallacta

Sierpień 2009 – amb. Marzec symbolicznie otwiera Maucallacta dla zwiedzających (fot: OBP UW)

Początkowo badania w Maucallacta były częścią znacznie większego projeku badawczego Condesuyos, jednak 10 lat temu zostały one z niego wydzielone, właśnie z myślą m.in. o tym aby zabezpieczyć i wyeksponować wyniki prac archeologicznych, w celu udostępnienia ich dla ruchu turystycznego.

I choć w 2009 r., ówczesny ambasador RP w Peru, Przemysław Marzec, wraz z pracującymi tam archeologami, oficjalnie otworzyli Maucallacta dla zwiedzających, to – jak dotąd – zainteresowanie turystów tym stanowiskiem jest dość nieśmiałe. Podpisane porozumienie ma to zmienić, poprzez m.in. większą promocję prowadzonych tam prac, w których, obok archeologów z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW, udział biorą też naukowcy i studenci z Katolickiego Uniwersytetu Santa María w Arequipie.

Maucallacta [w jęz. keczua „stara osada”] – centrum ceremonialno-administracyjne położone w dystryktcie Pampacolca, prowincja Castilla, departament Arequipa. Znajduje się ono na wysokości 3.750 m n.p.m., na wypłaszczeniu ograniczonym od strony wschodniej głębokim na kilkaset metrów kanionem, a od strony zachodniej stromym zboczem wychodzącym na pune czyli położony przeszło 4.000 m n.p.m. płaskowyż. Właściwa część kompleksu architektonicznego zajmuje ok. 30 ha , z czego główny zespół zajmuje niewielkie wzniesienie poprzecinane tarasami, które powstały by zapewnić możliwie płaską przestrzeń stawianym na nich konstrukcją. Na stanowisku znajdują się pozostałości przeszło 250 budynków, z czego duża część miała pierwotnie charakter monumentalny. Obiekty te, przystosowane do nieregularnego ukształtowania terenu oraz różnic wysokości, charakteryzują: duże rozmiary, przeważnie prostokątny plan, rozplanowanie przestrzenne w zespoły skupione wokół placów (zwane kanchas – „zagrody”). Pod względem jakości budowy, mamy tu do czynienia z dużym zróżnicowaniem. Występują tu bowiem zarówno konstrukcje o cechach prowincjonalnej architektury inkaskiej, jak i pozostałości wysokiej klasy inkaskiej kamieniarki imperialnej.

Również funkcje obiektów były różne; od zamieszkałych na stałe budynków przez obsługę całego kompleksu, przez stanowiące większość budynki okresowo wykorzystywane przez pątników biorących udział w obrzędach, obiekty o funkcjach religijnych aż  po magazyny, warsztaty. Najstaranniej wykonanymi partiami budowli są narożniki oraz otwory wejściowe (pierwotnie o trapezoidalnym kształcie), konstruowane z użyciem znacznie lepszego materiału kamiennego niż inne partie budynków (np. ich ściany na całej swojej długości). Całość jest połączona siecią wewnętrznych dróg i przejść z dużą ilością schodów, oraz systemem kanałów służących do odprowadzania wody deszczowej.

Do najciekawszych obiektów na stanowisku na szczególną uwagę zasługują dwie konstrukcje wyraźnie przedinkaskie. Pierwszą z nich jest górująca nad stanowiskiem platforma piramidalna o wymiarach podstawy 30 x 24 m. Została ona zbudowana na szczycie naturalnego wzniesienia, do którego dobudowano resztę konstrukcji, nadając całości kształt ściętej piramidy. W stosunku do najwyżej położonych części stanowiska piramida mierzy 6.25 m wysokości od strony południowej i 9.50 m od strony północnej.

 
Prześlij dalej:

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.