Gujana

Angielskojęzyczna Gujana, choć leży w Ameryce Południowej, nie jest zaliczana do państw latynoamerykańskich. Jest natomiast członkiem Wspólnoty Karaibskiej.