transport

Pociąg się spóźni?

Coś niestety ostatnio zgrzyta na linii Santiago de Chile – Buenos Aires. Powodem spięć są ceny szeroko rozumianej energii. I tak jak bolesną dla Chile decyzję o podwyżce cen sprzedawnego gazu można zrozumieć – Argentyna jedynie odbija sobie podwyżki jakie wobec niej wprowadziła Boliwia (Argentyna nie jest samowystarczalna i kupuje gaz w Boliwii), tak decyzja dotycząca cen benzyny […]