UNESCO

Umierające języki, ginące kultury

Aż 248 językom używanym w Ameryce Łacińskiej grozi w najbliższych latach bezpowrotne wymarcie – alarmuje UNESCO. W większości przypadków rządy państw regionu nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku wspierania rdzennych mieszkańców w próbach zachowania tożsamości, której własny język jest przecież jednym z podstawowych elementów. Te niepokojące dane UNESCO opublikowała z okazji obchodzonego dzisiaj […]