União do Vegetal

Ayahuasca legalna w Brazylii

Ayahuasca legalna w Brazylii

Brazylijski rząd wydał oficjalną zgodę na używanie ayahuasca – silnego środka halucynogennego – podczas religijnych ceremonii. Jej stosowanie było w tym kraju do tej pory jedynie tolerowane, a pełna legalizacja pozwoli na m.in. promowanie oraz komercjalizację obrzędów z jej użyciem. Dyskusja nad ayahuasca trwała w Brazylii od wielu lat. Rząd powołał m.in. specjalną, poświęconą jej […]